Comedor

Mensualmente daráselles a todos os alumnos o menú correspondente ao mes que comeza para que os pais saiban o que comerán os seus fillos cada día de clase.

Aínda que non se utilice o servizo de comedor regularmente e posible que un alumno poida utilizalo algun día solto, para isto deberán enviar unha nota asinada ao titor correspondente informandoo de que o neno debe xantar ese día no centro e abonar a cantidade correspondente por un día de comedor.

Se algún alumno ten algunha alerxia ou intolerancia alimentaria e vai usar o servizo de comedor deberá comunicarllo ao centro no momento da matrícula para ser avaliado polas persoas encargadas da cociña.

Ao rematar o xantar os alumnos poderán optar por ter un tempo de recreo ou utilizar a biblioteca do centro
.

Documentos Adxuntos
  •  1.- MENÚ SETEMBRO 2016
  •  2.- MENÚ OUTUBRO 2016
  •  3.- MENÚ NOVEMBRO 2016
  •  4.- MENÚ DECEMBRO 2016
  •  5.- MENÚ XANEIRO 2017
  •  6.- MENÚ FEBREIRO 2017
  •  7.- MENÚ MARZO 2017
  •  8.- MENÚ ABRIL 2017
  •  9.- MENÚ MAIO 2017
  •  10.- MENÚ XUÑO 2017
  5 ó día: Asociación para a Promoción do Consumo de Froitas e Hortalizas
Colexio Eduardo Pondal, S.COOP.GALEGA - SEIXO-DARBO, 68-69 36949 CANGAS - TELF: 986 30 30 32 / 986 30 30 90 FAX: 986 30 31 95        Contacte con nos