Información sanitaria


INFORMACIÓN XERAL


O Colexio ten subscrita unha póliza de seguro para todos os alumnos. En caso de accidente no recinto escolar levarase ao alumno á Clínica Prosaúde de Cangas e, de se precisar, será derivado a outro centro sanitario.

Os pais ou titor/a legal deberán informar no momento da matrícula de calquera patoloxía que padeza o alumno que poida requirir tratamento ou supor nalgún momento unha urxencia sanitaria, como alerxias, diabete, epilepsia, etc.

  5 ó día: Asociación para a Promoción do Consumo de Froitas e Hortalizas
Colexio Eduardo Pondal, S.COOP.GALEGA - SEIXO-DARBO, 68-69 36949 CANGAS - TELF: 986 30 30 32 / 986 30 30 90 FAX: 986 30 31 95        Contacte con nos