Departamento de Orientación Psicopedagóxica

Este departamento está formado por:

  • Alberto Docampo Menduiña: Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación coa especialidade de  Orientador Escolar.
  • Carlos Sotelo Rodal: Profesor de Pedagoxía Terapéutica.
  • Ruth García Castro: Profesora de Audición e Linguaxe.


O departamento de orientación psicopedagóxica está concibido como un servizo de axuda a alumnos, pais e profesorado coa fin de facilitar a educación e potenciar o rendemento escolar co que alcanzar os obxectivos programados.

A súa intervención está baseada no traballo individual co alumno con dificultade de aprendizaxe para a consecución dos obxectivos e a adaptación do alumno ao curso.

O departamento ofrece tamén orientación sobre estudos posteriores e saídas profesionais especialmente os alumnos de 4º da ESO.

  5 ó día: Asociación para a Promoción do Consumo de Froitas e Hortalizas
Colexio Eduardo Pondal, S.COOP.GALEGA - SEIXO-DARBO, 68-69 36949 CANGAS - TELF: 986 30 30 32 / 986 30 30 90 FAX: 986 30 31 95        Contacte con nos