Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Claustro de profesores

DIRECTOR: Tomas Rodríguez Sánchez.
XEFE DE ESTUDOS: Javier Alcalde González
DIRECTORA PEDAGÓXICA: Guiomar López Troncoso
SECRETARIA: María Carmen Vilas Iglesias