Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Aula Virtual

Educación Infantil  3-6   

1º ESO

 

Matemáticas

             O classroom desta materia chámase MATEMATICAS 1ºESO
             O código é 6cbnhyb
             Para calquer dúbida: romina.bastonc@gmail.com

Compactación Lingua e Literatura Galega e Castelá

Cultura clásica e Xeografía 

Francés

             O classroom desta materia chámase FRANCÉS 1ºA/B
             O código é ohnwns4
             Para calquer dúbida: rapineiro13@gmail.com

Bioloxía e Xeoloxía

Plástica

             O classroom desta materia chámase PLASTICA 1º ESO 
             O código é btjqpdv
             ARTELLANDO
             Para calquer dúbida: marietapon@gmail.com

Educación física

Valores Éticos

 


2º ESO

 

Compactación Lingua e Literatura Castelá

Cultura clásica e Xeografía 

Tecnoloxía

Francés

             O classroom desta materia chámase FRANCÉS 2ºA/B
             O código é 24w3z4q
             Para calquer dúbida: rapineiro13@gmail.com

Matemáticas

             O classroom desta materia chámase MATESPONDAL2
             O código é uksl6wa
             Para calquer dúbida: msanchezestevez1234@gmail.com

Física e Química

             O classroom desta materia chámase FISICAQUIMICAPONDAL2
             O código é y5yaikl
             Para calquer dúbida: msanchezestevez1234@gmail.com

Educación física

Valores Éticos

Inglés

Música

             O classroom desta materia chámase MUSICA 2º ESOºA/B
             O código é 6jjsnqz
             Para calquer dúbida: musicacolexioeduardopondal@gmail.com

3º ESO A   Académicas

 

Matemáticas

Lingua Castelá

Lingua Galega

             O classroom desta materia chámase Lingua e Literatura Galega.
             O código da clase é  y4andc7.
             Para calquera dúbida: sabelabrion@gmail.com

Tecnoloxía

             O classroom desta materia chámase TeC 3º ESO CPREDUARDOPONDAL
             O código da clase é  h3nfut4.
             Para calquera dúbida: anxocurras@gmail.com

Química e Bioloxía

             O classroom desta materia chámase QUÍMICA e BIOLOXÍA 3ºA
             O código é rrvk2fe
             Para calquer dúbida: anapsotelo@gmail.com

Francés

             O classroom desta materia chámase FRANCÉS
             O código é dnppgxo
             Para calquer dúbida: rapineiro13@gmail.com

Xeografía

Cultura Clásica

Plástica

             O classroom desta materia chámase 3º ESO CLASSROOM
             O código é hepw7a7
             ARTELLANDO
             Para calquer dúbida: marietapon@gmail.com

Inglés

             O classroom desta materia chámase 3 ESO A
             O código é vgtzkgd
             Para calquer dúbida: josediasconese@gmail.com

Valores Éticos

             O classroom desta materia chámase Valores Éticos 3 A
             O código é o6oemdd
           Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Música

             O classroom desta materia chámase MUSICA 3º ESOºA/B
             O código é gwm6ycp
             Para calquer dúbida: musicacolexioeduardopondal@gmail.com

 

 


3º ESO B  Aplicadas

 

Lingua Castelá e galega

Tecnoloxía

             O classroom desta materia chámase TeC 3º ESO CPREDUARDOPONDAL 
             O código é h3nfut4
             Para calquer dúbida: anxocurras@gmail.com

Química e Bioloxía

             O classroom desta materia chámase QUÍMICA e BIOLOXÍA 3ºA
             O código é ptkhrlp
             Para calquer dúbida: anapsotelo@gmail.com

Francés

             O classroom desta materia chámase FRANCÉS
             O código é dnppgxo
             Para calquer dúbida: rapineiro13@gmail.com

Matemáticas Aplicadas

             O classroom desta materia chámase MATEMATICAS APLICADAS
             O código é bfrn2q2
             Para calquer dúbida: msanchezestevez1234@gmail.com

Plástica

             O classroom desta materia chámase 3º ESO CLASSROOM
             O código é hepw7a7
             ARTELLANDO
             Para calquer dúbida: marietapon@gmail.com

Inglés

             O classroom desta materia chámase 3 ESO B
             O código é z64rsc5
             Para calquer dúbida: josediasconese@gmail.com

Valores Éticos

             O classroom desta materia chámase Valores Éticos 3 B
             O código btlpjb5
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com
             O classroom desta materia chámase MUSICA 3º ESOºA/B
             O código é gwm6ycp
             Para calquer dúbida: musicacolexioeduardopondal@gmail.com

 


4º ESO A  Académicas

 

Matemáticas

Lingua Castelá

Lingua Galega

             O classroom desta materia chámase Lingua e Literatura Galega
             O código é rqvqas3
             Para calquer dúbida: sabelabrion@gmail.com

Química e Bioloxía

             O classroom desta materia chámase BIOLOXÍA e QUÍMICA 4º ESO A
             O código é o23vzf2
             Para calquer dúbida: anapsotelo@gmail.com

TiC

             O classroom desta materia chámase TiC 4º A/B CPREDUARDOPONDAL 
             O código é jldodhh
             Para calquer dúbida: anxocurras@gmail.com

Tecnoloxía

             O classroom desta materia chámase TEC 4º A/B CPREDUARDOPONDAL 
             O código é 7hs2vkp
             Para calquer dúbida: anxocurras@gmail.com

Plástica

             O classroom desta materia chámase 4º ESO CLASSROOM
             O código é vaz4xvc

             ARTELLANDO

             Para calquer dúbida: marietapon@gmail.com

Inglés

             O classroom desta materia chámase 4 ESO A
             O código é o4q5pf7
             Para calquer dúbida: josediasconese@gmail.com

Valores Éticos

             O classroom desta materia chámase Valores Éticos 4  A
             O código é h26oamt
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Historia

             O classroom desta materia chámase Historia 4 A
             O código é xpqpqq2
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Filosofía

             O classroom desta materia chámase Filosofía 4 A-B
             O código é lvtci5n
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Economía

             O classroom desta materia chámase  Economía EP
             O código é awc7gyf
             Para calquer dúbida:  soniacs13@hotmail.com

Latín

 

 


4º ESO B  Aplicadas

 

Lingua Castelá

Lingua Galega

             O classroom desta materia chámase Lingua e Literatura Galega
             O código é sl4ku4b
             Para calquer dúbida: sabelabrion@gmail.com

Francés

             O classroom desta materia chámase FRANCÉS
             O código é g4vmmlr
             Para calquer dúbida: rapineiro13@gmail.com

Matemáticas e CAAP

             O classroom desta materia chámase MATEMÁTICAS e CAAP 4º ESO B
             O código é uzsyv6s
             Para calquer dúbida: anapsotelo@gmail.com

Tic

             O classroom desta materia chámase TiC 4º A/B CPREDUARDOPONDAL 
             O código é jldodhh
             Para calquer dúbida: anxocurras@gmail.com

Tecnoloxía

             O classroom desta materia chámase TEC 4º A/B CPREDUARDOPONDAL 
             O código é 7hs2vkp
             Para calquer dúbida: anxocurras@gmail.com

Plástica

             O classroom desta materia chámase 4º ESO CLASSROOM
             O código é vaz4xvc
             ARTELLANDO

             Para calquer dúbida: marietapon@gmail.com

Educación física

Inglés

             O classroom desta materia chámase 4 ESO B
             O código é adw5vhc
             Para calquer dúbida: josediasconese@gmail.com

Valores Éticos

             O classroom desta materia chámase Valores Éticos 4  B
             O código é gusa4od
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Historia

             O classroom desta materia chámase Historia 4 B
             O código é xpqpqq2
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Filosofía

             O classroom desta materia chámase Filosofía 4 A-B
             O código é lvtci5n
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

IAE

             O classroom desta materia chámase IAE
             O código é aogmumb
             Para calquer dúbida: nicolaseduardopondal@gmail.com

Economía

             O classroom desta materia chámase  Economía EP
             O código é awc7gyf
             Para calquer dúbida:  soniacs13@hotmail.com

 


BiblioTeCa        

OnoSoTeaTRo      

ProXecTo  VoZ  NatuRa         

Jose Angel Curras