Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Claustro de Profesores

DIRECCIÓN: Tomás Rodríguez Sánchez.
DIRECCIÓN PEDAGÓXICA e XEFATURA ESTUDOS: Guiomar López Troncoso
SECRETARIA: María Carmen Vilas Iglesias

Rafa