Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Calendario Escolar

AVALIACIÓNS:

 PRIMARIA
 29 OUTUBRO: AV. INICIAL
21 DECEMBRO: 1ª AVALIACIÓN
7 ABRIL: 2ª AVALIACIÓN
22 XUÑO: 3ª AVALIACIÓN

ESO
29 OUTUBRO: AVALIACIÓN INICIAL
3 DECEMBRO: 1ª AVALIACIÓN
18 MARZO: 2ª AVALIACIÓN
6 XUÑO: 3ª AVALIACIÓN

DIA FESTIVO DO CENTRO: 11 OCTUBRE
DÍA DO ENSINO: 7 DECEMBRO
FESTIVO LOCAL (DIA DAS DORES): 8 ABRIL

CONMEMORACIÓNS
20 de novembro: Día Universal da Infancia.
25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
Do 30 de novembro ao 7 de decembro: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
3 de decembro: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
24 de xaneiro: Día Internacional da Educación.
30 de xaneiro: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
24 de febreiro: Día de Rosalía de Castro.
8 de marzo: Día Internacional da Muller.
15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
Do 7 ao 11 de marzo: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
7 de abril: Día Mundial da Saúde.
Entre o 18 e o 22 de abril: Semana do Libro.
2 de maio: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
9 de maio: Día de Europa.
Do 16 ao 20 de maio: Semana das Letras Galegas.
5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente.
Día mundial do teatro: 27 de marzo