Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

 • social media
 • social media

Educación Infantil 3-5 anos

SERVIZOS

 

1. Comedor con cociña propia atendido polas titoras
2. Autobús
3. Plan madruga dende as 8:00 h.
4. Flexibilidade horaria
5. Axenda dixital

A NOSA RAZÓN DE SER

 

 • O noso principal obxectivo é contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual das nosas alumnas e alumnos, creando un entorno afectivo-educativo que lles permita desenvolverse plenamente.
 • Todo isto nunha contorna natural e aulas abertas en contacto directo coa natureza, usando o espazo exterior como ambiente de aprendizaxe.
 • Unha escola sostible e ecolóxica, na que se empregan e se promoven prácticas preservadoras da natureza.
 • Unha escola respetuosa que contempla a pedagoxía do cariño e do coidado.
 • Obradoiros con grupos de diferentes idades que favorecen o desenvolvemento da  capacidade de entreaxuda, sendo os maiores o modelo e apoio para os mais pequenos,  creando un clima de colaboración e aprendizaxe  mutuo. 
 • Obradoiros coas familias que fortalecen os vínculos entre escola e familia.

METODOLOXÍA

 

Partimos da Metodoloxía da aprendizaxe baseada en proxectos (ABP) que nos facilita a integración doutras metodoloxías activas como:

 • A Aprendizaxe cooperativa
 • A Cultura do pensamento (rutinas e destrezas)
 • A Gamificación
 • As Intelixencias múltiples
 • A Educación emocional

Os nosos alumnos e alumnas adquiren as súas aprendizaxes a través da investigación, a experimentación e a manipulación, mediante a resolución de problemas, buscando alternativas e formulando hipóteses,  levando a cabo  actividades ABN, actividades Montessori e Módulos de enriquecemento:

 • COCIÑA SAUDABLE
 • LINGUA DE SIGNOS
 • BIBLIOTECA
 • STEAM (CIENCIA E ROBÓTICA) en INGLÉS
 • HORTA E XARDÍN 

EQUIPO DOCENTE:

 • Mestras especialistas en Educación Infantil
 • Mestre especialista en Orientación Psicopedagóxica
 • Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica 
 • Mestra especialista en Audición e Linguaxe
 • Mestra especialista de Música
 • Mestra especialista de Inglés
 • Mestre especialista de Psicomotricidade
 • Mestra de apoio

DOCUMENTOS ADXUNTOS

 

 1. Autorizacións
 2. Presentación Axenda