Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

SEMGal/Piteas

SEMGal/Piteas, promovido pola Fundación Barrié coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a participación da Unidade de Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela, nace como un proxecto de mellora da formación do profesorado e de apoio e asesoramento aos centros educativos na detección e educación do talento do alumnado. Trátase dun programa baseado en modelos científicos recoñecidos a nivel internacional e convenientemente adaptados á realidade educativa, económica e cultural da Comunidade Autónoma de Galicia.

SEMGal/Piteas existe debido á necesidade de tomar conciencia do papel fundamental que xoga o profesorado na promoción do talento e o desenvolvemento da sociedade. Unha das características comúns que teñen os mellores sistemas educativos do mundo é que os profesores supoñen un rol central como facilitadores da aprendizaxe. Dotar ao profesorado das ferramentas científicas e pedagóxicas adecuadas é o mellor punto de partida á hora de tratar de atender a diversidade presente en cada unha das aulas e que estes modelos e metodoloxías educativas teñan acollida nos programas dos centros educativos.

SEMGal/Piteas busca axudar aos profesores para desenvolver programas dos que se beneficie toda a clase e todo o centro. Con este modelo aténdese á diversidade de capacidades no seu conxunto, na procura de optimizar o proceso de ensino e aprendizaxe respectando a individualidade de alumnos e alumnas, e favorecendo á totalidade do alumnado. Defende, en definitiva, un cambio do plan docente cara á positivización das posibilidades do alumnado.

A filosofía SEM (School Enrichment Model), a investigación e a ciencia, a oratoria, o debate e a comunicación serán algunhas das liñas de traballo por proxectos do profesorado no período 2016-2020.

Link de interese para saber mais do tema:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/02/08/sera-piteas-modelo-educativo-galicia/0003_201702G8P8991.htm

https://www.youtube.com/watch?v=wXmKtYRjDC0

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675510612658144&type=1&l=e312df13b1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821136268095577&type=1&l=50c98c6bc0

FERIA PROXECTOS 2018
FERIA PROXECTOS 2017

Rafa