Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Información sanitaria

O colexio ten subscrita unha póliza de seguro para todos os alumnos e alumnas. En caso de accidente no recinto escolar será trasladado á Clínica Prosaúde de Cangas e, de se precisar, dende alí será derivado a outro centro sanitario.
Se a propia familia é a que traslada ao neno ou nena deberá pasar antes pola secretaría do colexio para recoller a Declaración de Accidente e acudir ao centro médico concertado no seguro (PROSAÚDE CANGAS).

No caso contrario, deberá facerse cargo da totalidade dos gastos médicos xerados.

Rafa