Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

UNESCO

A Rede de Escolas Asociadas da UNESCO vincula a institucións educativas de todo o mundo ao redor dun obxectivo común: construír os baluartes da paz na mente dos nenos e os mozos.

As máis de​ 11,500 escolas asociadas en 182 países traballan para promover, na práctica, o entendemento internacional, a paz, o diálogo intercultural, o desenvolvemento sustentable e a educación de calidade. A rede é recoñecida como un mecanismo de implementación eficaz para alcanzar as metas sobre a Educación para a Cidadanía Mundial ( ECM) e a Educación para o Desenvolvemento Sustentable ( ODS 2030)

A rede baséase en tres enfoques complementarios:

1. Creación: Como laboratorio de ideas, a rede está a desenvolver, probando e difundindo materiais educativos innovadores e promovendo novos enfoques de ensino e aprendizaxe relacionados cos valores e as prioridades centrais da UNESCO.

2. Ensino e aprendizaxe: A través do desenvolvemento de capacidades e do uso de enfoques de ensino e aprendizaxe innovadores e participativos en áreas temáticas específicas da rede, os directores de escola, mestres, estudantes e membros da comunidade escolar integran os valores da UNESCO e convértense en modelos a seguir na súa comunidade e máis aló dela.

3. Interacción: A rede ofrece aos seus actores oportunidades para que se conecten e intercambien experiencias, coñecementos e boas prácticas con escolas, individuos, comunidades, políticos e a sociedade en xeral. A rede coordínase aos niveis internacional e nacional. A coordinación internacional da rede encabézaa un equipo especial na sede da UNESCO en Paris. A nivel país, as Comisións Nacionais para a UNESCO designan aos Coordinadores Nacionais da rede. Os directores, mestres e alumnos das escolas asociadas encabezan as actividades no terreo.

O colexio Eduardo Pondal pertence á rede de escolas Unesco desde o curso 2016-17.

Rafa