Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Horarios colexio

INFANTIL

9:00h-13:30h Xornada de mañá

12,45 h – 13,20 h: COMEDOR

15: 15 h-17:00h Xornada de tarde

16:45 SAIDA DE AUTOBUSES

PRIMARIA

9:00h-13:30h Xornada de mañá

13,30 h – 14,20 h: COMEDOR

15: 15 h-17:00h Xornada de tarde

16:45 SAIDA DE AUTOBUSES

SECUNDARIA

9:00h-13:35h Xornada de mañá

14,25 h  COMEDOR

15: 15 h-17:00h Xornada de tarde

16:45 SAIDA DE AUTOBUSES

Prégase puntualidade nas entradas e saídas

 

Recordade que este curso seguimos ofertandovos o Servizo de acollida para aqueles alumnos que o desexen. Este servizo será GRATUITO

Poderán incorporarse o centro desde a 8:00 da maña.

O personal docente atendera a necesidades dos vosos fillos empregando o Ingles e o Galego indistintamente.

 

O Colexio Eduardo Pondal participa no Programa de prevención e Control do Absentismo Escolar. Toda falta de asistencia ao colexio debe ser comunicada ao centro, se é posible con antelación, mediante nota escrita ou no seu defecto por teléfono. Ao reincorporarse ao colexio o alumno deberá entregar ao seu titor o documento XUSTIFICACIÓN DE FALTA DE ASISTENCIA incluido na presente paxina, e que será debidamente cumprimentado e asinado polos pais. Considerarase retraso toda chegada á clase unha vez comezado o horario. En cada clase levarase control diario tanto das ausencias como dos retrasos.