Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Horarios colexio

INFANTIL

12,45 h – 13,20 h: COMEDOR
14: 20 h: RECOLLIDA PAIS
15:05 h : SAÍDA BUS

PRIMARIA

13:45 h- 14: 20 h: COMEDOR
14:20 h: Recollida  polos pais dos alumnos que non fan uso do comedor.
15:00 h: Recollida pais do alumnado que fai uso do comedor.
SAÍDA BUS: 15:05h

SECUNDARIA

14: 20 h : Saída alumnos que non fan uso do comedor
15:00 h: Recollida pais do alumnado que fai uso do comedor.
SAÍDA BUS: 15:05h

Prégase puntualidade nas entradas e saídas

Recordade que este curso seguimos ofertandovos o Servizo de acollida para aqueles alumnos que o desexen, poderán incorporarse o centro desde a 8:00 da maña. O personal docente atendera a necesidades dos vosos fillos empregando o Ingles e o Galego indistintamente.

Este servizo será GRATUITO

O Colexio Eduardo Pondal participa no Programa de prevención e Control do Absentismo Escolar. Toda falta de asistencia ao colexio debe ser comunicada ao centro, se é posible con antelación, mediante nota escrita ou no seu defecto por teléfono. Ao reincorporarse ao colexio o alumno deberá entregar ao seu titor o documento XUSTIFICACIÓN DE FALTA DE ASISTENCIA incluido na presente paxina, e que será debidamente cumprimentado e asinado polos pais. Considerarase retraso toda chegada á clase unha vez comezado o horario. En cada clase levarase control diario tanto das ausencias como dos retrasos.